Obecnie czas realizacji zamówienia to 5 dni roboczych

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

Postanowienia ogólne

§1

W niniejszym Regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

„Sprzedawca” – „KAMA” PPHU Małgorzata Szcześniak, ul. Wiączyńska 6, 92-760 Łódź; NIP 7291574323; REGON 472337596 

„Sklep” –  sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej https://polskie-maseczki.com.pl oraz jej podstronach;

„Klient” – każdy internauta, który składa zamówienie na towar znajdujący się w Sklepie za pośrednictwem sieci Internet;

§2

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę prowadzącego sprzedaż towarów poprzez zorganizowany sklep internetowy za pośrednictwem sieci Internet. Sprzedawca umożliwia zawieranie przez Internet umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu za ceny podane na odpowiednich podstronach Sklepu.

 

§3

Treści prezentowane na stronach Sklepu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów art. 66 i 66(1) Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.

§4

Klient ma możliwość kontaktu ze Sprzedawcą pod adresem: Wiączyńska 161, 92-760 Łódź lub za pomocą poczty email: info@polskie-maseczki.com.pl

§5

Sklep realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Polski.

§6

Dokonanie zakupu w Sklepie jest możliwe po wybraniu produktu lub produktów, , podaniu danych niezbędnych do wysyłki oraz dokonaniu zapłaty za wybrany produkt lub produktów oraz za przesyłkę towaru do odbiorcy. Dokonanie zakupu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu, co Klient potwierdza stosownym oświadczeniem składanym przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego.

§7

 1. Ceny produktów znajdujących się w na stronie Sklepu wyrażone w złotych polskich zawierają podatek VAT.
 2. Podane w Sklepie ceny nie obejmują kosztów przesyłki ani kosztów obsługi płatności.
 3. O wysokości opłat za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach związanych z realizacją umowy Sprzedawca poinformuje Klienta najpóźniej w chwili składania zamówienia.
 4. Podana w chwili składania zamówienia cena jest łączną ceną zamówionych towarów wraz z podatkami i nie ulegnie zmianie.
 5. Klient zobowiązany jest we własnym zakresie do ponoszenia kosztów obsługi płatności internetowych. 

§7a

Do prawidłowego korzystania ze Sklepu niezbędne jest:

 1. posiadanie komputera, laptopa lub innego urządzenia multimedialnego;
 2. posiadanie dostępu do sieci Internet;
 3. korzystanie ze standardowego oprogramowania w postaci systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, przy czym przeglądarka internetowa powinna obsługiwać pliki „cookies” (zasady wykorzystania plików cookies)
 4. posiadanie własnego, aktywnego adresu poczty elektronicznej.
 5. W przypadku braku spełnienia powyższych wymogów korzystanie ze Sklepu może być utrudnione lub niemożliwe.

 

 

 Złożenie, przyjęcie zamówienia i jego realizacja

 

§8

 1. Podmiotem upoważnionym do składania zamówień na towar znajdujący się w Sklepie jest Klient, tj. internauta, który ukończył 13 rok życia. 

  §9

 1. Osoba składająca zamówienie w Sklepie powinna po dokonaniu wyboru produktów wypełnić formularz do wysyłki. 
 2. W formularzu do wysyłki Klient zobowiązany jest do podania następujących danych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon komórkowy, adres mailowy.
 3. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym.
 4. Do wysłania formularza zakończenia procedury zakupu w Sklepie, niezbędna jest akceptacja Regulaminu, zapoznanie się z Obowiązkiem Informacyjnym oraz na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną jest dobrowolne.

§10

 1. Klient może składać zamówienia za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.
 2. Przedmiotem zamówień składanych przez Klienta mogą być towary znajdujące się w zaproszeniu do składania ofert na stronie internetowej Sklepu.
 3. Klient składając zamówienie dokonuje wyboru towaru określając kolor, a także liczbę sztuk zamawianych towarów. 

§11

 1. Aby złożyć zamówienie Klient musi wybrać towar znajdujący się na stronie Sklepu poprzez kliknięcie ikony „Dodaj do koszyka” zamieszczając w ten sposób towar w wirtualnym koszyku. Klient może kontynuować zakupy, dodawać lub usuwać z koszyka towary i przeglądać zawartość koszyka wybierając ikonę „Kontynuuj zakupy”.
 2. Aby sfinalizować zamówienie Klient musi kliknąć ikonę „Realizuj zamówienie” i wybrać sposób dostawy, metodę płatności oraz dane niezbędne do realizacji zamówienia (imię, nazwisko, , adres dostawy, numer telefonu).
 3. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia Klient otrzyma informację, że jego ofertę przyjęto do wiadomości i oczekuje na potwierdzenie przez Sprzedawcę. Sprzedawca po potwierdzeniu dostępności wybranego towaru wyśle Klientowi wiadomość e-mail potwierdzając w ten sposób złożenie zamówienie i przyjmując je do realizacji. Z chwilą przesłania wiadomości e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
 4. W innym przypadku tj. gdy zamówienie nie może zostać zrealizowane lub nie może zostać zrealizowane na warunkach lub w sposób zgodny z ofertą, Sprzedawca poinformuje Klienta o tej sytuacji. Klient może wówczas zmodyfikować zamówienie (np. wyrazić zgodę na częściową realizację zamówienia, rezygnując z pozostałej jego części albo zgodzić się na wydłużenie czasu realizacji zamówienia, jeżeli towar będzie dostępny w późniejszym czasie) lub zrezygnować z zawarcia umowy sprzedaży.

  §12

 1. Dostępne są następujące sposoby płatności: przelew bankowy; PayU Dostępne są następujące sposoby dostawy: przesyłka kurierska, paczkomaty InPost.
 2. Koszty związane z realizacją płatności oraz dostawą towarów ponosi Klient, przy czym Sprzedawca może ustalić określony próg wartości zakupów, po którego przekroczeniu przez Klienta koszty dostawy lub płatności pokryje Sprzedawca. Koszty związane z dostawą oraz sposobem płatności są wyświetlane przed złożeniem przez Klienta oferty dotyczącej zakupu towarów znajdujących się w koszyku.

§13

Do zamówienia dołączony jest dokument sprzedaży, zgodny z przepisami podatkowymi.

§14

Zamówienia realizowane będą w terminie 6 dni roboczych. Czas realizacji zamówienia obejmuje  od chwili wysłania tego maila potwierdzającego do Klienta przez Sprzedawcę do chwili przekazania zamówienia kurierowi.

 

Prawo do odstąpienia od umowy

  §15

 1. Z uwagi na specyficzny rodzaj produktów sprzedawanych w Sklepie, Klient nie ma możliwości odstąpienia od zawartej umowy.  

 

Reklamacje

§16

 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi towary wolne od wad fizycznych i prawnych.
 2. Reklamacje można składać pisemnie na adres Sprzedawcy ul. Wiączyńska 161, 92-760 Łódź, e-mailem na adres e-mail: info@polskie-maseczki.com.pl 
 3. W reklamacji należy podać dane Klienta, numer zamówienia (lub inne dane pozwalające je zidentyfikować) oraz opis wad fizycznych i/lub prawnych towaru będących podstawą reklamacji.
 4. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania przez Sprzedawcę i poinformuje Klienta o sposobie jej załatwienia.

 

Postanowienia końcowe

§17

 1.     Klient będący Konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) kodeksu cywilnego  ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Dane kontaktowe do instytucji zajmujących się poradą i pomocą konsumencką w Polsce znajdują się na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 2.     Konsumenci mogą wykorzystać drogę rozwiązywania sporów oferowaną przez sieć polubownych sądów konsumenckich, przy czym zgodę na takie rozwiązanie muszą wyrazić zarówno Konsument, jak i Sprzedawca. Sądy konsumenckie działają przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej i rozpatrują spory o prawa majątkowe między konsumentami i przedsiębiorcami, wynikające z umów sprzedaży i świadczenia usług, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10 tys. zł., za wyjątkiem Sądu Konsumenckiego w Warszawie, który rozpatruje sprawy bez względu na wartość przedmiotu sporu.

 

 

 

Updating…
 • Brak produktów w koszyku.